Jeg har ferielukket fra lørdag den 13. juli og og med mandag den 5. august 2024. God sommer :-)

Stress

Kortvarig stress er en tilstand, der gør det muligt at reagere og handle hensigtsmæssigt i ekstreme situationer. Længerevarende stress udgør en trussel mod helbredet og kan føre til fysisk og psykisk sygdom.

Stress er ikke en sygdom, men en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har.

‘Man bliver ikke stresset af alt det, man skal, men af alt det, man ikke kan nå.’ Det kan virke som en kliché, men er ofte det, der fylder for mange, når man er stresset. Man vil ofte have en stor grad af frustration over flere ting – eksempelvis:

 • Ikke at udføre sit arbejde godt nok
 • Ikke at være nok sammen med familie og venner
 • Ikke at have tid nok til at lave det, man har lyst til

Når man føler, at man ikke slår til, vil man blive mere stresset og presset, og det giver en større frustration, og så er den nedadgående spiral igang.

Når man er stresset, har man overforbrugt sine ressourcer gennem lang tid. I kinesisk medicin arbejder man med, at der skal være balance mellem Yin og Yang og de 5 elementer: Vand, Træ, Ild, Jord og Metal. Når man oplever stress, er der ubalance mellem Yin og Yang og de 5 elementer. Yang energien skal man bruge til at holde sig varm og bevæge sig om dagen, og den energi forbruges hurtigt, men bygges også hurtigt op igen via en god nats søvn. Yin energien er mere langsom, og er den energi, der skal sørge for at køle os om natten og fugte, nære og smøre hele kroppen. Yin energien forbruges meget langsomt, men tager til gengæld også lang tid om at blive genopbygget. Det er derfor, man kan overforbruge sig selv i lang tid, selvom man får tiltagende symptomer på stress, men pludselig ‘knækker filmen’, og man må sygemeldes. Idet Yin energien tager lang tid om at blive genopbygget, tager det også lang tid at komme sig over sin stresstilstand, og det kan tage flere måneder, før man er klar til at arbejde igen. 

Akupunktur kan gøre underværker i forhold til stress, da man arbejder på både det fysiske og psykiske plan, da de to ting ofte hænger uløseligt sammen. Mange vil opleve, at tanker og/eller bestemte situationer kan udløse en fysisk reaktion, så man er nødt til at arbejde på flere fronter. Vi tager fat om alle symptomer et for et, og lige så stille kommer du mere og mere i balance. Vi vælger i fællesskab, hvilke symptomer, der skal behandles først, men som udgangspunkt er søvn og fordøjelse noget af det, jeg prioriterer først, da det er udgangspunktet for, at man kan fungere optimalt. Ved hver behandling følger jeg op på symptomerne, og evaluerer og tilpasser min behandling. Du får også nogle redskaber til at kunne håndtere din stresstilstand bedre, og vi tager en snak om, hvad du eventuelt kan ændre på i fremtiden mhp at forebygge yderligere stress.

SYMPTOMER PÅ STRESS
 • Koncentrationsbesvær og manglende overblik
 • Angst
 • Følelse af at være nedtrykt
 • Søvnproblemer
 • Fordøjelsesproblemer
 • Tendens til at isolere sig socialt
 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Hjertebanken og stikken i brystkassen
 • Følelse af ikke at kunne trække vejret
 • Muskelspændinger
 • Ændret adfærd med mindre lyst til ting man plejede at have lyst til
 • Mindre glæde
 • Følelse af indre varme
 • Svært ved at huske
 • Tendens til at være irritabel og have kort lunte
 • Kæbespændinger

Du kan læse mere om stress på Psykiatrifondens hjemmeside